Organic World Thailand
โทร 096-351-9914

อื่นๆ


อื่นๆ

ถ่านไม้ไผ่

ถ่านไม้ไผ่ ถ่านไม้ไผ่ เครื่องมือขับล้างสารพิษตกค้างชั้นยอดจากธรรมชาติ ถ่านไม้มีสรรพคุณมากกว่าที่คิด ไม่ใช่แค่ดูดกลิ่นอับชื้น ยังสามารถนำมาใช้ในการดูแลสุขภาพได้หลากหลาย

สอบถาม
หมอนถ่านไม้ไผ่

หมอนถ่านไม้ไผ่ เพื่อสุขภาพ ถ่านไม้ไผ่ ช่วยกรองอากาศให้สะอาดยิ่งขึ้นระหว่างที่คุณนอนหลับ นอกจากนี้ ยังช่วย กระตุ้นการไหลเวียนโลหิต และ ระบบเผาผลาญ

สอบถาม