Organic World Thailand
โทร 096-351-9914

ผลิตภัณฑ์ใช้ภายในบ้าน


ผลิตภัณฑ์ใช้ภายในบ้าน

หมอนถ่านไม้ไผ่ (THB 2,500)

เป็นผลผลิตจากขบวนการเผาถ่านไม้ไผ่คุณภาพสูง คัดเลือกเก็บเฉพาะช่วงอุณหภูมิ ที่มีสารเป็นประโยชน์ ประกอบด้วยกรดน้ำส้มและแร่ธาตุกว่า 200 ชนิด

฿ 2,500.00 สอบถาม
ถ่านไม้ไผ่ดูดกลิ่นรูปสัตว์ (THB 70)

ถ่านไม้ไผ่ชนิดเกล็ด ที่เผาด้วยอุณหภูมิสูงกว่า 1,000 องศาเซลเซียส มีพื้นที่ผิวในการดูดซับสูง

฿ 70.00 สอบถาม
คาร์บอน สลีฟ (THB 120)

ช่วยปรับสภาพน้ำ ดูดซับคลอรีนและสารเคมีที่ปนเปื้อนในน้ำ ช่วยเพิ่มออกซิเจนในตู้ปลา ทำให้น้ำในตู้ปลาเน่าเสียช้าลงได้อีกด้วย

฿ 120.00 สอบถาม
ผงชาร์โคลล้างผัก (THB 60)

ผงชาร์โคลเป็นผลิตภัณฑ์จากถ่านไม้ไผ่เผาด้วยอุณหภูมิสูงกว่า 1,000 องศาเซลเซียส จนกลายเป็นคาร์บอนบริสุทธิ์ที่ปล่อยประจุลบไฟฟ้า (Negative Ions)

฿ 60.00 สอบถาม
ซอฟเท็น ไรซ์ (THB 60)

ซอฟเท็น ไรซ์ ทำให้ข้าวนุ่ม อร่อย ด้วยการลดความกระด้างของน้ำ ดูดซับกลิ่นอับของข้าว สารเคมีและคลอรีนในน้ำ

฿ 60.00 สอบถาม
แบมบู ชาร์โคล ดีโอ สนูซ (THB 60)

ถ่านไม้ไผ่ชนิดเกล็ด ที่เผาด้วยอุณหภูมิสูงกว่า 1,000 องศาเซลเซียส มีความบริสุทธิ์ของธาตุคาร์บอนสูง มีพื้นผิวในการดูดซับสูง ให้ประจุลบ

฿ 60.00 สอบถาม
ดีโอ เฟรช (THB 70)

ดีโอ เฟรช ถ่านไม้ไผ่ดูดกลิ่น ช่วยดูดซับกลิ่นในตู้เย็น และช่วยให้ผัก-ผลไม้ คงความสดได้นานยิ่งขึ้น

฿ 70.00 สอบถาม
ไอโอไนเซอร์ (ซอง) (THB 80)

ไอโอไนเซอร์ ถ่านไม้ไผ่ฟอกอากาศ ให้ประจุลบ ช่วยดูดกลิ่นในอากาศ ดูดความชื้น ดูดซับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า จากเครื่องใช้ไฟฟ้า ทำให้อากาศสะอาดสดชื่น

฿ 70.00 สอบถาม
ถ่านไม้ไผ่ชนิดแผ่น ขนาด 1 กิโลกรัม

ถ่านไม้ไผ่ชนิดแผ่น ขนาด 1 กิโลกรัม (สำหรับแช่น้ำดื่ม) (THB 500) ถ่านที่ผ่านกรรมวิธีการผลิตด้วยอุณหภูมิภายในเตามากกว่า 1,000 ºC มีลักษณะพิเศษ คือ มีแร่ธาตุเป็นจำนวนมาก

฿ 70.00 สอบถาม
สบู่มะพร้าว (100 g 75 บาท)

ทำจากน้ำมันมะพร้าว กลิ่นหอมมะพร้าวธรรมชาติ

฿ 75.00 สอบถาม